Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, je to najčastejšia srdcová arytmia.

Náhla cievna mozgová príhoda (NCMP) patrí v Európe k tretej najčastejšej príčine smrti a najčastejšej príčine invalidity

Sekunda pre život je občianske združenie, pacientska organizácia združujúca pacientov po cievnej mozgov