Sekunda pre život je občianske združenie, pacientska organizácia združujúca pacientov po cievnej mozgovej príhode a s fibriláciou predsiení.

Poslanie

Našim poslaním je realizovať  informačno-vzdelávacie aktivity smerujúce k zvýšeniu povedomia o cievnej príhode a fibrilácii predsiení a zlepšiť manažment pacientov s týmto ochorením tak, aby čo najrýchlejšie dostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť a mohli sa vrátiť plnohodnotne života, čo možno s najmenšími následkami po prekonaní mŕtvice.

Misia

Našou misiou je šíriť povedomie o cievnej mozgovej príhode a fibrilácii predsiení, zlepšiť manažment pacientov a dbať na prevenciu.

Vízia

Na Slovensku ročne utrpí cievnu mozgovú príhodu takmer 11 tisíc ľudí. Z toho len necelých 20 % pacientov dostane v akútnej fáze (do 3 a pol hodiny) adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Našou víziou je zvýšiť percento pacientov, ktorým bude poskytnutá dostupná liečba na úroveň vyspelých európskych krajín tak, aby sa čo najviac pacientov po cievnej mozgovej príhode mohlo vrátiť plnohodnotne do života.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, námetov na doplnenie našej webovej stránky, alebo v prípade, že sa chcete stať členom pacientskej organizácie Sekunda pre život a byť aktívny v našich kampaniach a aktivitách, kontaktujte nás na čísle +421 905 11 00 99, alebo na korešpondenčnej adrese: OZ Sekunda pre život, Bottová 30, 90025 Chorvátsky Grob.

OZ Sekunda pre život je registrovaným občianskym združením na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-50194

Rovnako budeme vďační za akúkoľvek finančnú podporu určenú nášmu pacientskemu združeniu. Aj vďaka príspevkom môžeme pokračovať v aktivitách na podporu zvyšovania znalosti a povedomia o cievnej mozgovej príhode a fibrilácii predsiení.

Podporiť nás môžete ľubovoľným príspevkom na číslo účtuOZ Sekunda pre život:

IBAN SK97 7500  0000 0040 2437 2130

Ďakujeme