Fibrilácia predsiení je porucha srdcového rytmu, je to najčastejšia srdcová arytmia. Pri fibrilácii predsiení srdce pracuje nekoordinovane, s nepravidelnou elektrickou aktiváciou, môže pracovať rýchlo ale i pomaly. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje zo srdca, najčastejšie   do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky.

Symptómy fibrilácie predsiení

 • nepravidelný srdcový rytmus (pulz)
 • búšenie srdca,
 • dýchavica, najmä po námahe
 • úzkosť
 • slabosť a únava
 • závraty
 • bolesť na hrudi
 • pokles kognitívnych funkcií a vývoj demencie

Prečo je fibrilácia predsiení nebezpečná?

Súčasná medicína vie pomerne úspešne liečiť fibriláciu predsiení. Dôležité je v v tomto prípade zachytiť toto ochorenie včas. Neliečená fibrilácia predsiení môže spôsobiť:

 • úmrtie
 • cievnu mozgovú príhodu
 • zvýšiť počet hospitalizácií
 • viesť ku vzniku srdcového zlyhania
 • viesť k poklesu kognitívnych funkcií a vývoju demencie

Koho sa fibrilácia predsiení týka?

Aj keď sa toto ochorenie vyskytuje najmä u ľudí po 60. roku života, môže sa objaviť aj u mladších pacientov. Približne u každého štvrtého človeka vo veku 40- 55 rokov bez fibrilácie predsiení, dôjde v priebehu ďalších rokov k rozvoju tohto ochorenia. Mnohí pacienti žijú s týmto ochorením bez toho, aby o ňom vedeli. A práve u tejto kategórie výrazne stúpa riziko vzniku mozgovej porážky – nakoľko pacienti nie sú liečení na fibriláciu predsiení. 

Ak máte viac ako 60 rokov, pravidelne si kontrolujte pulz, absolvujte preventívne prehliadky u svojho lekára s vyšetrením štandardného EKG záznamu.