1. Prvýkrát diagnostikovaná fibrilácia predsiení: fibrilácia predsiení, ktorá doteraz nebola diagnostikovaná, nezávisle  od dĺžky trvania arytmie  alebo prítomnosti symptómov z arytmie
  2. Paroxyzmálna (záchvatovitá): fibrilácia predsiení, ktorá  skončí spontánne vo väčšine prípadov do 48 hodín.
  3. Perzistujúca: fibrilácia predsiení, ktorá trvá dlhšie ako 7 dní, vrátane epizód arytmie, ktoré je potrebné ukončiť kardioverziou (liekmi alebo elektricky).
  4. Dlhodobo perzistujúca: fibrilácia predsiení, ktorá trvá kontinuálne dlhšie ako jeden rok
  5. Permanentná: fibrilácia predsiení, ktorá je akceptovaná pacientom a lekárom, podľa definície je trvalá