• ak trpíte artériovou hypertenziou (vysokým krvným tlakom), najmä nedostatočne liečenou, alebo ak máte nediagnostikovanú (nepoznanú) artériovú hypertenziu
  • ak máte viac ako 65 rokov
  • ak máte zníženú funkciu srdca - srdcove zlyhávanie
  • ak máte hypertrofiu srdca (zhrubnutie svaloviny stien ľavej komory)
  • prekonali ste infarkt myokardu
  • trpíte ochorením srdcových chlopní
  • ste diabetik  – diabetes mellitus
  • trpíte obezitou
  • pijete nadmerné množstvo alkoholu