Nepravidelná činnosť srdca môže spôsobiť vznik krvných zrazenín v srdci a tieto môžu potom putovať zo srdca až do mozgu, kde upchajú niektorú s mozgových ciev čím spôsobia ischemickú cievnu mozgovú príhodu s mozgovým infarktom.

  • viac ako 20 % cievnych mozgových príhod bolo v minulom roku (2017) spôsobených fibriláciou predsiení
  • fibrilácia predsiení zvyšuje až 5 násobne riziko, že pacient utrpí mozgovú porážku
  • emocionálna porucha