• Edukačné videá pre rodinných príslušníkov,  ktorí sa chcú v domácom prostredí správne postarať o svojho blízkeho po prekonaní cievnej mozgovej príhody.
  • Sprievodca, ktorý vás "krok za krokom" prevedie od manipulácie s ťažko mobilným pacientom na lôžku, cez základné cvičenie, ku nácviku chôdze.
  • Ľahko zrozumiteľné.
  • Určené pre laikov ako pomôcka / návod.
  • Voľne dostupné.
  • Pre domáce použitie.
QR kód

 

1. Úvod

 

2. Manipulácia

 

3. Polohovanie na chrbte

 

4. Polohovanie na postihnutej strane

 

5. Polohovanie na zdravej strane

 

6. Polohovanie v pasívnom sede

 

7. Polohovanie v aktívnom sede

 

8. Mobilita - mostenie

 

9. Mobilita - pozdĺžny transfer

 

10. Mobilita - otáčanie

 

11. Vertikalizácia do sedu

 

12. Vertikalizácia do stoja

 

13. Transfer

 

14. Trupová aktivácia

 

15. Horná končatina

 

16. Dolná končatina

 

17. V sede

 

18. Do stoja

 

19. V stoji

 

20. Chôdza

 

21. Jemná motorika

 

22. Pomôcky

 

23. Časté chyby