Pravda

Ak máte pocit, že s dotyčným človekom nie je niečo v poriadku, vyzvite ho, aby sa usmial alebo vyceril zuby. Ak sa jedna strana nehýbe a tvár sa zdá byť asymetrická, zavolajte okamžite 155!