Dátum konania

Už rok beží na Slovensku kampaň Čas je mozog, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o cievnej mozgovej príhode. Pacientska organizácia Sekunda pre život v spolupráci s neurológmi a Asociáciou záchrannej zdravotnej služby však okrem informačnej kampane chce zmeniť aj systém manažmentu pacientov s cievnou mozgovou mŕtvicou tak, aby mal každý pacient rovnakú šancu na liečbu v čo najkratšom čase, bez ohľadu na to, kedy a kde ho mŕtvica postihne. Dokument, na základe ktorého má na Slovensku vzniknúť 43 iktových centier, čaká na podpis na Ministerstve zdravotníctva SR. Zástupcovia pacientskej organizácie, neurológovia a prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby sa stretnú s ministerkou Kalavskou. Aj o tomto zámere sme informovali médiá na aprílovej tlačovej konferencii.