Dátum konania

Pri príležitosti Kongresu Slovenskej neurologickej spoločnosti sme na Hlavnej ulici v Košiciach realizovali informačnú kampaň Čas je mozog. V našom stánku sme robili osvetu o rizikách, prevencii a príčinách cievnej mozgovej príhody a fibrilácii predsiení ako najzávažnejšom rizikovom faktore vzniku CMP. Rovnako sme informovali o Fábryho chorobe, vysokom tlaku, cukrovke a ďalších rizikových faktoroch. Návštevníkom nášho stánku sme realizovali EKG vyšetrenie, meranie krvného tlaku, pulzu, glykémie či cholesteru.