Dátum konania

Dňa 9. novembra 2018 sa v Trnave za účasti ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej, PhD. uskutočnila I. pacientska konferencia zameraná na zlepšenie manažmentu pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou. Konferencie sa zúčastnilo 80 pozvaných hostí – prednostov a primárov neurologických kliník, záchranári, zástupcovia zdravotných poisťovní a tretieho sektora. Výsledkom konferencie bola požiadavka urgentného prístrojového dovybavenia iktových centier na Slovensku tak, aby mal pacient s mozgovou mŕtvicou zabezpečené v hyperakútnom štádiu potrebné zobrazovacie vyšetrenia. Už v piatok 23. 11. sa stretneme na pôde MZ SR s pani ministerkou a budeme hovoriť aj o tejto téme.