Dátum konania

Cieľom kampane je upozorniť verejnosť na príznaky cievnej mozgovej mŕtvice. Toto ochorenia ročne postihne viac ako 11 tis. Slovákov a nevyhýba sa ani mladým ľudom okolo 30 roku života.

„Mozgová mŕtvica je špecifická vtom, že pomoc zo strany lekárov je možná len do 4 a pol hodiny od prvých príznakov. Pokiaľ pacient zareaguje neskoro, žiaľ nedokrvením mozgu dochádza k jeho vážnemu poškodeniu a pacient buď zomiera, ale je invalidný,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život.

Kampaň ktorá bude nasadená v rámci RTVS + rozhlas a na sociálnych sieťach má edukovať verejnosť o príznakoch tohto ochorenia, aby pacienti volali pomoc okamžite a nečakali niekoľko hodín s vedomím, že príznaky pominú.  

Podľa prezidentky Slovenskej neurologickej spoločnosti prof. Zuzany Gdovinovej takmer dvojročné edukačné aktivity v rámci kampane Čas je mozog v spolupráci s pacientskou organizáciou prinášajú prvé výsledky. Za ostatné obdobie sa o 5 % zvýšil počet pacientov, ktorým bola podaná dostupná liečba vďaka tomu, že vyhľadali pomoc v tzv. terapeutickom okne – teda do 4 a pol hodiny.