Dátum konania
  • Svetová Asociácia fibrilácie predsiení vydala pri príležitosti Svetového týždňa povedomia o fibrilácii predsiení novú správu, v ktorej konštatujú, že fibrilácia predsiení patrí medzi najvýraznejšie zdravotné problémy sveta.

  • Správa upozorňuje na potrebu zvýšiť povedomie o fibrilácii predsiení a jej vplyve na pacientov a zdravotné systémy v Európe.

  • Do roku 2030 sa počet pacientov s fibriláciou predsiení pravdepodobne zvýši až o 70 %1.

  • Očakáva sa zvýšený nárast počtu cievnych mozgových príhod až na 340-tisíc ročne.

  • Náklady na poskytnutnie zdravotnej starostlivosti budú prekračovať sumu 3 mld. eur.

Bratislava, 20. novembra 2018 – Nová správa Asociácie fibrilácie predsiení vyzýva k zvýšeniu povedomia o fibrilácii predsiení a upozorňuje na potrebu zvýšiť mieru edukácie verejnosti o tomto ochorení. Podľa správy sa rozsah a dopad tohto ochorenia stáva jedným z najvýznamnejších zdravotných problémov na celom svete. Epidémia nového milénia – ako fibriláciu predsiení táto správa definuje – nielenže narušuje kvalitu života viac ako 11 miliónov pacientov po celej Európe, ktorí fibriláciou predsiení trpia, avšak bude si vyžadovať aj významné finančné náklady spojené s liečbou tohto ochorenia. To bude mať negatívny dopad na vysokú ekonomickú záťaž pre zdravotnícke systémy európskych krajín. Správa odhaduje, že náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti súvisiace s liečbou fibrilácie predsiení presiahnu sumu 3 mld. eur ročne.2-7

Fibrilácia predsiení je charakteristická nepravidelným a často rýchlym srdcovým rytmom, ktorý vedie k nekoordinovaným sťahom dvoch srdcových predsiení. Nepravidelný srdcový rytmus môže spôsobovať vznik krvných zrazenín, pretože krv sa môže pred jej prečerpaním do mozgu hromadiť v srdci. Pacient je tak vystavený riziku vzniku cievnej mozgovej príhody spojenej s fibriláciou predsiení. Toto ochorenie je zákerné najmä v tom, že až takmer 30 % pacientov nepociťuje žiadne príznaky fibrilácie predsiení. Pacienti tak týmto ochorením trpia dlhé obdobie bez toho, aby o ňom vedeli. Ide však o typické progresívne ochorenie, ktoré sa u 1 z 5 pacientov v priebehu 1 roka zmení z chvíľkovej fibrilácie na tzv. stálu fibriláciu predsiení.8-10

Správa zdôrazňuje, že do roku 2030 sa počet pacientov s týmto ochorením pravdepodobne zvýši až o 70 %1 a do roku 2050 dôjde v Európe v porovnaní s inými krajinami sveta k najvyššiemu nárastu výskytu fibrilácie predsiení.11 Okrem toho sa do roku 2030 očakáva nárast počtu mozgových príhod z 280- na 340-tisíc novo-diagnostikovaných ischemických náhlych cievnych mozgových príhod. Správa predpokladá aj nárast počtu hospitalizácií a návštev lekára v ambulancii kvôli fibrilácii predsiení, ktoré by mali atakovať hranicu až 4 mil. hospitalizácii a 120 miliónov ambulantných návštev.1

„Fibrilácia predsiení je najčastejšia srdcová arytmia a môže to byť invalidizujúce ochorenie s život ohrozujúcimi komplikáciami pre pacientov. Bohužiaľ, jej výskyt v Európe aj na Slovensku stále rastie. Nedostatočné povedomie o záťaži spojenej s fibriláciou znamená, že je ťažké jej priradiť náležitú prioritu v plánoch zdravotníctva aj napriek rastúcim dopadom na zdravotné systémy,“ hovorí MUDr. Gabriela Kaliská CSc., F.E.S.C., predsedníčka Slovenskej asociácie srdcových arytmií a primárka oddelenia srdcových arytmií SÚSCCH a.s. v Banskej Bystrici.

Fibrilácia predsiení je ochorenie, ktoré postihuje najmä ľudí po 60. roku života. Nevyhýba sa však ani mladej generácii. „Aj na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení, a to nielen vo vekovej kategórii nad 60 rokov, ale aj mladšej vekovej skupine od 22 do 44 rokov,“ upozorňuje MUDr. Peter Hlivák, prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupca primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a,s. v Bratislave. Len v minulom roku malo podľa Národného centra zdravotníckych informácií fibriláciu predsiení 120 340 ľudí. Z toho vo vekovej skupine 22 – 44 rokov to bolo až 17 433 ľudí. Až 20 % pacientov, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, malo zistenú fibriláciu predsiení, ktorá je dnes dobre liečiteľným ochorením, pokiaľ sa včas zistí a pacient dodržuje liečbu.

Fibrilácia predsiení je zákerná v tom, že nie u každého pacienta sa prejaví typickými príznakmi, ako je búšenie srdca, nepravidelný rytmus, slabosť a únava či dýchavičnosť. Až 30 % pacientov nepociťuje tieto ťažkosti a lekár im zistí túto diagnózu až v momente, keď utrpia cievnu mozgovú príhodu. Fibriláciu predsiení odhalí EKG vyšetrenie a následne sa toto ochorenie lieči medikamentózne – antiarytmikami alebo tzv. katétrovou abláciou či operačne.