Dátum konania

V mesiacoch máj a jún sme v spolupráci so ZP Dôvera navštívili 24 slovenských miest, aby sme informovali ich obyvateľov o príčinách, následkoch, prevencii a rizikách kardiovaskulárnych ochorení. V našom kardiostánku sme merali krvný tlak a pulz, realizovali EKG vyšetrenie a vypĺňali spolu s pacientmi dotazníky o srdcovom zlyhávaní, fibrilácii predsiení či rizikách cievnej mozgovej príhody. Počas dvoch mesiacov prešlo našim stánkom niekoľko tisíc ľudí, ktorým sme aj touto formou mohli sprostredkovať informácie o kardiovaskulárnych ochoreniach.