Dátum konania

Behali sme pre zdravie. V rámci Česko-slovenského cerebrovaskulárneho kongresu sme ako pacientska organizácia realizovali informačné aktivity priamo v Starom Smokovci. Turistom sme merali tlak, pulz a realizovali kontrolné EKG vyšetrenie na odhalenie skrytej fibrilácie predsiení. Podvečer sme spolu s turistami, lekrámi a pacientmi realizovali 1. ročník behu pre zdravie. Gratulujeme víťazom a česť porazeným. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.