HN Science

Operácie trvajú kratšie ako predtým, špeciálna zdravotnícka pomôcka, ktorú na to lekári používajú, je hradená zdravotnými poisťovňami.

www.science.hnonline.sk – Celý článok