V zdravotnictve

Pacientska organizácia Sekunda pre život a predstavitelia Cerebrovaskulárnej sekcie Slovenskej neurologickej spoločnosti dnes predstavili kampaň Čas je mozog, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie verejnosti o cievnej mozgovej príhode. Organizátori kampane taktiež vyzývajú na vytvorenie Národného programu prevencie proti cievnym príhodám.

www.vzdravotnictve.sk – Celý článok