Správy RTVS

Náhla cievna mozgová príhoda môže postihnúť každého kdekoľvek a kedykoľvek. Prekonal ju aj herec Marián Slovák.

www.rtvs.sk – správy