Aktuality.sk
Cieľom neurológov je zvýšiť počet ľudí s cievnou mozgovou príhodou zachytených včas z 11 na 20 percent.
www.zdravie.aktuality.sk – Celý článok