Portrét Ivana Vuleva

Ivan Vulev - primár a prednosta Kliniky diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, ktorý operoval viac ako 12 tisíc pacientov.

www.ta3.com – Celá relácia