Zvýšiť povedomie o fibrilácii predsiení, jej vplyve na pacientov, ale aj na zdravotné systémy v Európe, má za cieľ Svetový týždeň povedomia o fibrilácii predsiení. Stane sa porucha srdcového rytmu novou epidémiou Európy?

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2018_11/Pocet_ludi_s_fibrilaci…