lekar.sk

Postihuje hlavne populáciu stredného a vyššieho veku. Vo vyspelých krajinách predstavuje závažný, nielen medicínsky, ale aj sociálno-ekonomický problém. Patrí medzi tretiu najčastejšiu príčinu smrti a tiež medzi najčastejšiu príčinu predčasnej invalidizácie pacientov.

www.lekar.pluska.sk – Celý článok